Wyniki egzaminu notarialnego - Komisja Nr 2

Komisja Egzaminacyjna Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. według kodów z pierwszego dnia.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 8281

Wyniki egzaminu notarialnego - Komisja Nr 1

Komisja Egzaminacyjna Nr 1 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. według kodów z pierwszego dnia.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 9107

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 9311

Wizyta aplikantów w Poczdamie

 

 

W dniu 19 czerwca 2017 roku grupa aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu udała się na zaproszenie naszych brandenburskich przyjaciół do Poczdamu. Aplikantom towarzyszyli Wojciech Kwarciński i Sławomir Łakomy. W Poczdamie delegacja spotkała się z ciepłym przyjęciem władz partnerskiej Izby Notarialnej. Spotkaniu ze strony niemieckiej przewodniczył wiceprezes Izby notariusz Peter Arntz wraz z dyrektorką Izby Karin Bencze. Obecni byli brandenburscy asesorzy notarialni. W pomieszczeniach Izby przedstawiono naszym aplikantom drogę do zawodu notariusza w Niemczech i scharakteryzowano zasady, na których opiera się niemiecki notariat. Następnie aplikanci udali się do dwóch kancelarii notarialnych, w których zapoznali się z zasadami biurowości i działania niemieckich notariuszy. Aplikanci zadawali wiele pytań dotyczących dokonywania czynności notarialnych w Niemczech. Niemieccy notariusze chętnie udzielali odpowiedzi. Nie zabrakło czasu na wspólny poczęstunek i krótkie zwiedzanie miasta z okien mikrobusu. Izba Notarialna w Poznaniu i Brandenburska Izba Notarialna żyją od dawna w przyjaźni, a opisany wyjazd jest przykładem konkretnej współpracy i wymiany doświadczeń.

Dziękuję wszystkich uczestnikom wyjazdu za zaangażowanie, a Władzom partnerskich Izb za organizację spotkania.

Sławomir Łakomy

 

Komentarz (0) Odsłony: 9234

Egzamin wstępny na aplikację - składanie wniosków

Szanowni Państwo, kandydaci na aplikację notarialną,

informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną wraz z załącznikami wymienionymi w ogłoszeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. można składać do dnia 16 sierpnia 2017 r. w siedzibie Izby Notarialnej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 lub wysłać pocztą na adres: Izba Notarialna w Poznaniu, ul. Piękna 41, 60-589 Poznań (liczy się data nadania).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) biuro Izby Notarialnej w Poznaniu będzie nieczynne.

Komentarz (0) Odsłony: 9664