Konferencja naukowa z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na konferencję naukową z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej "Konstytucja RP z 1997 r. - założenia teoretyczne a praktyka":

- środa 11 października 2017 roku od godz. 9:30,

- Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1, Poznań.

Współorganizatorami konferencji są:

- Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza,

- Izba Notarialna w Poznaniu,

- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu,

- Wielkopolska Izba Adwokacka.

Przedmiotem konferencji będzie problematyka dotyczącą założeń teoretycznych oraz praktycznych aspektów stosowania Konstytucji RP. Udział w Konferencji zapowiedzieli znakomici przedstawicie doktryny i praktyki prawniczej. Honorowym patronatem Konferencję zgodzili się objąć: Przewodniczący Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Koordynatorem merytorycznym konferencji jest prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka.

W załączeniu program konferencji.

W ten sposób również nasz samorząd zamierza uczcić jubileusz Konstytucji RP i podkreślić znaczenie obecnej ustawy zasadniczej. Konferencja jest też wyrazem porozumienia i współpracy poznańskich samorządów prawniczych ze światem nauki.

Dziękuję i pozdrawiam,

not. Tadeusz Paetz - Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu

 

PROGRAM KONFERENCJI

Komentarz (0) Odsłony: 8033

Informacja dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 30 września 2017 r., mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. 

Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu , należy dołączyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2018 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony najpóźniej 14 listopada 2017 r. (data wpływu).

Komentarz (0) Odsłony: 8620

Wyniki egzaminu notarialnego - Komisja Nr 2

Komisja Egzaminacyjna Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. według kodów z pierwszego dnia.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 8840

Wyniki egzaminu notarialnego - Komisja Nr 1

Komisja Egzaminacyjna Nr 1 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. według kodów z pierwszego dnia.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 9699

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 9926