Informacja dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną w dniu 30 września 2017 r., mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. 

Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu , należy dołączyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2018 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony najpóźniej 14 listopada 2017 r. (data wpływu).

Komentarz (0) Odsłony: 8331

Wyniki egzaminu notarialnego - Komisja Nr 2

Komisja Egzaminacyjna Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. według kodów z pierwszego dnia.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 8559

Wyniki egzaminu notarialnego - Komisja Nr 1

Komisja Egzaminacyjna Nr 1 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. według kodów z pierwszego dnia.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 9425

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r.

WYNIKI

Komentarz (0) Odsłony: 9662

Wizyta aplikantów w Poczdamie

 

 

W dniu 19 czerwca 2017 roku grupa aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu udała się na zaproszenie naszych brandenburskich przyjaciół do Poczdamu. Aplikantom towarzyszyli Wojciech Kwarciński i Sławomir Łakomy. W Poczdamie delegacja spotkała się z ciepłym przyjęciem władz partnerskiej Izby Notarialnej. Spotkaniu ze strony niemieckiej przewodniczył wiceprezes Izby notariusz Peter Arntz wraz z dyrektorką Izby Karin Bencze. Obecni byli brandenburscy asesorzy notarialni. W pomieszczeniach Izby przedstawiono naszym aplikantom drogę do zawodu notariusza w Niemczech i scharakteryzowano zasady, na których opiera się niemiecki notariat. Następnie aplikanci udali się do dwóch kancelarii notarialnych, w których zapoznali się z zasadami biurowości i działania niemieckich notariuszy. Aplikanci zadawali wiele pytań dotyczących dokonywania czynności notarialnych w Niemczech. Niemieccy notariusze chętnie udzielali odpowiedzi. Nie zabrakło czasu na wspólny poczęstunek i krótkie zwiedzanie miasta z okien mikrobusu. Izba Notarialna w Poznaniu i Brandenburska Izba Notarialna żyją od dawna w przyjaźni, a opisany wyjazd jest przykładem konkretnej współpracy i wymiany doświadczeń.

Dziękuję wszystkich uczestnikom wyjazdu za zaangażowanie, a Władzom partnerskich Izb za organizację spotkania.

Sławomir Łakomy

 

Komentarz (0) Odsłony: 9517