Edukacja: Notariusz w szkole! Spotkanie w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

W dzisiejszym dynamicznym świecie, wiedza na temat usług notarialnych staje się coraz bardziej istotna dla młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość. Spotkania z młodzieżą są jednym z filarów działalności edukacyjnej Krajowej Rady Notarialnej i Izby Notarialnej w Poznaniu. Celem projektu “Notariusz w szkole” jest zwiększenie świadomości prawnej, w szczególności w sferze związanej z notariatem.

Czynności notarialne odgrywają kluczową rolę w naszym społeczeństwie, zapewniając prawne zabezpieczenie transakcji, umów i dokumentów. Niestety, wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z istotności notarialnych dokumentów związanych z wynajmem mieszkania, kupnem własnego „M” czy kwestiami związanymi z pełnomocnictwami.

Z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu spotkał się notariusz Sławomir Łakomy i aplikant notarialny Jakub Marciniak.

Przedstawiciele Izby Notarialnej przedstawili specyfikę swojej pracy, funkcjonowania pomiędzy wolnym rynkiem i z drugiej strony formalnymi strukturami państwa. Na notarialnych dokumentach znajduje się przecież urzędowa pieczęć!

Ważne jest, aby młodzi ludzie mieli dostęp do informacji na temat dostępności usług notarialnych, aby mogli podejmować świadome decyzje i chronić swoje interesy w przyszłości. Wiedza na temat prawnych aspektów życia jest niezbędna, niezależnie od wybranej ścieżki kariery czy planów życiowych.

Uczniowie dowiedzieli się, jak zostać notariuszem. Przedstawiono im całą ścieżkę dochodzenia do zawodu.

Zapraszamy szkoły z Wielkopolski i województwa Lubuskiego do współpracy w zakresie edukacji prawnej.

Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych – to najnowszy projekt edukacyjny realizowany przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi skierowany do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (szkół branżowych, techników, liceów) oraz szkół policealnych.

Naszym celem – podobnie jak w przypadku dotychczas organizowanych akcji Dzień Otwarty Notariatu oraz Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku – jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez takie spotkania notariusze pragną także przybliżyć młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać informacje nt. wybranych czynności notarialnych, których po osiągnięciu pełnoletności młodzi ludzie mogą dokonywać samodzielnie.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Notariusz najbliżej Ciebie