Polityka prywatności oraz informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca plików cookies na stronie internetowej

Izby Notarialnej w Poznaniu

Pliki cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową stanowią pliki, które są zapisywane i przechowywane przez urządzenie końcowe użytkownika w celu korzystania z strony internetowej. Pliki Cookies wykorzystywane przez stronę internetową są bezpieczne dla urządzenia użytkownika oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie.
 2.  Pliki cookies służą do:

a) uwierzytelniania użytkownika oraz utrzymaniu sesji użytkownika bez konieczności każdorazowego wprowadzania loginu i hasła,

b) zachowania ustawień profilu użytkownika w celu dostosowania zawartości strony internetowej.

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zainstalowanie na jego urządzeniu plików cookies, to powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Wyłączenie cookies, w szczególności doprowadzi do niemożności zalogowania się do strony internetowej przez funkcjonalność strony wymagającą zalogowania się.


Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony internetowej wymaga przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
  1. Zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Są one zapisywane i przechowywane na serwerze.
  1. Dane zapisane w logach serwera nie są przypisywane do konkretnych osób korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez podmiot utrzymujący stronę internetową w celu identyfikacji użytkownika.
  1. Logi serwera wraz z ich zawartością nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przez Izbę Notarialną w Poznaniu

Izba Notarialna w Poznaniu przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz przepisów szczególnych, jak również w celu zatrudnienia pracowników i współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Izby Notarialnej, jak również w celach kontaktowych.

Izba Notarialna w Poznaniu w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 1. aplikantów notarialnych,
 2. zastępców notarialnych,
 3. notariuszy,
 4. wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej zwracających się do Izby Notarialnej,
 5. osób skarżących w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej zwracających się do Izby Notarialnej,
 6. kandydatów do zatrudnienia w Izbie Notarialnej w Poznaniu,
 7. pracowników, zleceniobiorców/podmiotów świadczących usługi na rzecz Izby Notarialnej,
 8. dane osób kontaktujących się z Izbą Notarialną z pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania przez Izbę Notarialną w Poznaniu są przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie i art. 6 ust. 1 lit. a), b),c), e), f) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), h) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od tego jaka osoba nawiązuje kontakt z Izbą Notarialną, przysługuje Pani/ Panu  prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Izbę Notarialną Pani/Pana danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: izba@rejent.poznan.pl

Notariusz najbliżej Ciebie