Komunikaty dla aplikantów

Informacja dotycząca przebiegu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w dniu 11 września 2021 roku, przeprowadzonego na podstawie uchwały Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021 roku numer 30/103/2021

1. Kolokwium rozpoczyna się 11 września 2021 roku o godzinie 10.00 i trwa 8 godzin.

2. Czas trwania Kolokwium podlega wydłużeniu o 2 godziny w stosunku do czasu wskazanego w ust. 1 w przypadku aplikanta będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z deklaracją przystąpienia do Kolokwium złoży:

1)  kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2)  zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku Kolokwium czynności technicznych, takich jak:

 a)  odczytywanie tekstu,

 b)  zapisywanie rozwiązań zadań

– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności.

3. Zdający Kolokwium zadania rozwiązuje na komputerze dostarczonym przez Radę Izby Notarialnej w Poznaniu w programie informatycznym przeznaczonym do pisania tekstów. Przed zakończeniem Kolokwium zdający swoją pracę zapisuje na dostarczonym przez Radę pendrivie i przekazuje Komisji.

4. W trakcie trwania Kolokwium zdający otrzymuje posiłek i napoje.

5. W trakcie trwania Kolokwium zdający ma zapewniony dostęp do elektronicznego systemu informacji o przepisach prawnych.

6. W trakcie kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Aplikant może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

Weekendowy wyjazd szkoleniowy w dniach 24-26 września 2021 r. dla aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu – zmiana terminu powiadomienia o uczestnictwie

Szanowni Państwo

Aplikanci Izby Notarialnej w Poznaniu

W związku planowaną szkoleniową konferencją wyjazdową w dniach 24-26 września 2021 r. uprzejmie prosimy o przyspieszenie potwierdzenia Państwa udziału w konferencji do środy 28 lipca br. godz. 12.00 - mailem lub telefonicznie w biurze naszej Izby. Jest to związane z koniecznością wyboru hotelu, w którym odbędzie się konferencja. Propozycje, które otrzymała Rada są różne w zależności od wielkości hotelu i ceny. Z uwagi na duże zainteresowanie usługami turystycznymi na rynku Rada musi dokonać wyboru obiektu, w którym Państwo będą zakwaterowani wcześniej, niż planowała.

Z życzeniami dalszego dobrego odpoczynku

Not. Maciej Celichowski

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Rady Izby Notarialnej w Poznaniu

.

Not. Katarzyna Kaczanowska

Członek Zespołu Szkoleniowego Aplikantów

Rady Izby Notarialnej w Poznaniu

Weekendowy wyjazd szkoleniowy w dniach 24-26 września 2021 r. dla aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu

Szanowni Państwo

Aplikanci Izby Notarialnej w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-26 września 2021 r. Rada Izby Notarialnej w Poznaniu planuje zorganizować Państwu szkoleniową konferencję wyjazdową w miejscowości położonej w dogodnym do dojazdu dla Państwa miejscu. W tej chwili trwają poszukiwania odpowiedniego obiektu.

Na miejscu będą mieć Państwo zapewnione zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Koszty Państwa wyjazdu zostaną pokryte z funduszu szkoleniowego aplikantów Izby.

Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie sobie powyższego terminu i potwierdzenie swojej obecności w terminie do środy 15 sierpnia br. - mailem lub telefonicznie w biurze naszej Izby.

Nie ma oczywiście pewności, czy sytuacja epidemiczna będzie nadal ulegała poprawie i czy zamierzony wyjazd będzie mógł został przeprowadzony. Ale o tym przekonamy się już wkrótce.

Z życzeniami udanego urlopu

Not. Maciej Celichowski

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Rady Izby Notarialnej w Poznaniu

.

Not. Katarzyna Kaczanowska

Członek Zespołu Szkoleniowego Aplikantów

Rady Izby Notarialnej w Poznaniu

Uchwała Nr 30/103/2021 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie

Uchwała Nr 30/103/2021 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie, powołania komisji przeprowadzającej kolokwium i określenia regulaminu pracy komisji przeprowadzającej kolokwium

Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Notariusz najbliżej Ciebie