Komunikaty dla aplikantów

Uchwała Nr 30/103/2021 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie

Uchwała Nr 30/103/2021 Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy Prawo o notariacie, powołania komisji przeprowadzającej kolokwium i określenia regulaminu pracy komisji przeprowadzającej kolokwium

Deklaracja przystąpienia do kolokwium

Szanowni Państwo – Aplikanci III roku szkoleniowego organizowanego  przez RIN w Poznaniu. 

Stosownie do art. 71 par. 12 ustawy Prawo o notariacie z  dnia 14 lutego 1991  roku: “Przed  upływem 2 lat i 6  miesięcy aplikacji Rada Izby  Notarialnej przeprowadza  kolokwium dla aplikantów  ubiegających się o  otrzymanie  upoważnienia, o którym mowa w art. 22 a par. 1, w celu sprawdzenia umiejętności wykonywania  czynności  notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt. 2, 4, 7 i 8 .”

W celu przystąpienia do kolokwium stosownie do par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej aplikanci III roku w terminie do 31 stycznia składają kierownikowi szkolenia pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.

Uwzględniając ten przepis proszę abyście do dnia 31 stycznia 2021 roku podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do kolokwium i złożyli pisemną deklarację przystąpienia. Informuję Państwa, że w obecnej sytuacji epidemicznej, uwzględniając obowiązujące ograniczenia zgromadzania istnieje duże prawdopodobieństwo niemożności wyznaczenia kolokwium w terminie określonym w par.10 rozporządzenia tj. co najmniej na miesiąc przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji. Nie oznacza to jednak, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub zniesieniu ograniczeń z nim związanych nie dojdzie do przeprowadzenia kolokwium.

Szkolenia dla aplikantów w trybie online

Szanowni Aplikanci,

w związku z sytuacją panującą w kraju oraz zamkniętymi placówkami szkolnymi, Rada Izby Notarialnej w Poznaniu podjęła decyzję o kontynuowaniu szkoleń dla aplikantów w trybie online.

Szkolenia w tym trybie prowadzone będą dla aplikantów wszystkich roczników, aż do odwołania i odbywać się będą w terminach wskazanych w przesyłanych Państwu harmonogramach.

Z uwagi na szczególną i dynamiczną sytuację, jak również z uwagi na zdarzenia losowe i możliwości techniczne, może się zdarzyć, iż tematyka zajęć bądź ich terminy, ulegną zmianie.

O ewentualnych zmianach będziecie Państwo informowani z wyprzedzeniem.

Zajęcia online będą prowadzone przy wykorzystaniu komunikatora ZOOM.

Terminy zajęć 2021
I rok – styczeń 2021
II rok styczeń 2021
III rok – styczeń 2021
IV rok – styczeń 2021

Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Notariusz najbliżej Ciebie