Izba Notarialna

Izba Notarialna w Poznaniu powstała w 1991 roku i zrzesza ponad 300 notariuszy. Swoim zasięgiem obejmuje prawie całe województwo wielkopolskie (bez południowo-wschodniej części) i większą część województwa lubuskiego. Właściwość terytorialna jest taka sama jak okręg Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, któremu podlega Izba Notarialna w Poznaniu. Kancelarie notarialne znajdują się nie tylko w dużych miastach, ale w każdym mieście powiatowym, jak również w wielu mniejszych miejscowościach, a nawet w niektórych wsiach. Wykaz kancelarii i notariuszy dostępny jest w intuicyjnej wyszukiwarce na stronie internetowej z interaktywną mapą, pozwalającą znaleźć notariusza w najbliższej sobie okolicy.

Działalność notariuszy oraz samorządu notarialnego w Rzeczpospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Ustrojowe zasady działania samorządu notarialnego wynikają z art. 17 ust. 1 Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym artykułem samorząd zawodowy, reprezentujący osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej w Poznaniu należy:

  • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych,
  • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza,
  • nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19 A Ustawy Prawo o notariacie,
  • organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych,
  • zarząd i rozporządzanie majątkiem Izby,
  • zwoływanie Walnych Zgromadzeń Notariuszy Izby i wykonywanie uchwał tych Zgromadzeń,
  • prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych Izby,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

Nadzór merytoryczny nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Natomiast nadzór nad notariuszami działającymi na obszarze właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu sprawuje również Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Rada Izby Notarialnej w Poznaniu, przy pomocy wizytatorów sądowych i notarialnych.

Współpraca z notariuszami niemieckimi

Izba Notarialna w Poznaniu od wielu lat współpracuje z Brandenburską Izbą Notarialną w Poczdamie oraz Saksońską Izbą Notarialną w Dreźnie. Partnerskie relacje pozwalają na bezpośrednie działania i rozwiązywanie bieżących problemów w stosowaniu przepisów prawa. Szczególnie ważne w ostatnim czasie były konsultacje dotyczące formy czynności dwustronnych i jednostronnych (np. pełnomocnictw, odrzucenia spadku), stosowania przepisów europejskiego rozporządzenia spadkowego, a także rejestrów publicznych i kompetencji notariusza do podejmowania konkretnych działań.

Rezultatem wspólnych działań są m.in. polsko-niemieckie seminaria notarialne, a także studyjne wyjazdy aplikantów do Izby Notarialnej w Poczdamie. Jesteśmy zaszczyceni wizytami władz niemieckich Izb, m.in. podczas walnych zgromadzeń Izby Notarialnej w Poznaniu.

Siedziba Izby Notarialnej w Poznaniu

Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Przydatne linki

Notariusz najbliżej Ciebie