Informacja dotycząca przebiegu kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w dniu 11 września 2021 roku, przeprowadzonego na podstawie uchwały Rady Izby Notarialnej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021 roku numer 30/103/2021

1. Kolokwium rozpoczyna się 11 września 2021 roku o godzinie 10.00 i trwa 8 godzin.

2. Czas trwania Kolokwium podlega wydłużeniu o 2 godziny w stosunku do czasu wskazanego w ust. 1 w przypadku aplikanta będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z deklaracją przystąpienia do Kolokwium złoży:

1)  kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2)  zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku Kolokwium czynności technicznych, takich jak:

 a)  odczytywanie tekstu,

 b)  zapisywanie rozwiązań zadań

– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności.

3. Zdający Kolokwium zadania rozwiązuje na komputerze dostarczonym przez Radę Izby Notarialnej w Poznaniu w programie informatycznym przeznaczonym do pisania tekstów. Przed zakończeniem Kolokwium zdający swoją pracę zapisuje na dostarczonym przez Radę pendrivie i przekazuje Komisji.

4. W trakcie trwania Kolokwium zdający otrzymuje posiłek i napoje.

5. W trakcie trwania Kolokwium zdający ma zapewniony dostęp do elektronicznego systemu informacji o przepisach prawnych.

6. W trakcie kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Aplikant może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Notariusz najbliżej Ciebie