Konferencja „Pomoc de minimis, programy zatwierdzone albo notyfikowane przez Komisję Europejską w rolnictwie”

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska UAM serdecznie zaprasza na Konferencję pod tytułem „Pomoc de minimis, programy zatwierdzone albo notyfikowane przez Komisję Europejską w rolnictwie”, która odbędzie się 17 marca 2022  roku (czwartek) na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz platformie MS Teams.  

Referaty dotyczyć będą m.in. aktualnych zagadnień prawnych pomocy udzielanej w ramach de minimis w rolnictwie (np. zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych czy spadków i darowizn; ulgi i zwolnienia w podatku rolnym), programów zatwierdzonych (zwrot części podatku akcyzowego w cenie paliwa napędowego) oraz notyfikowanych przez Komisję Europejską. W pierwszej sesji prelegentami będą m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów mgr Aleksandra Szelągowska (MRiRW, Warszawa) oraz naukowcy z UAM, PAN, UMCS, KUL. W drugiej części zaprezentowane zostaną referaty przez: Pana Gereon Thiele z Komisji Europejskiej (Head of Unit – European Commission DG Competition, Brussels) oraz naukowców z ośrodków zagranicznych.  

Zapraszamy także do udziału w panelu dyskusyjnym i zadawania pytań dotyczących pomocy udzielanej w ramach de minimis w rolnictwie np. zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabywania nieruchomości rolnych czy zwolnienia od podatku od spadku i darowizn, gdy przedmiotem jest gospodarstwo rolne.  

Głównym celem konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu prawnych aspektów pomocy de mininis w rolnictwie, programów zatwierdzonych i notyfikowanych przez Komisję Europejską. Celem jest także dyskusja nad aktualnymi problemami występującymi w praktyce w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Zebrany w ramach konferencji materiał posłuży do opracowania wniosków i rekomendacji w zakresie doskonalenia przedmiotowej pomocy finansowanej dla producentów rolnych. 

Konferencja odbędzie się na platformie MS. Teams godz. 10.00 – 17.00 

Linki   

https://tinyurl.com/3nmks987 

albo 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMkT6SSQBt1Bakv1XA7M4jXt6rMPpsboaGtO5MVzshlo1%40thread.tacv2/1645779081240?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7d 

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Notariusz najbliżej Ciebie