Notarialna pomoc dla obywateli Ukrainy

Poświadczenia dokumentów, kwestie opieki nad dziećmi i sprawy bankowe to prawne problemy, w których rozwiązaniu obywatelom Ukrainy pomagają poznańscy notariusze.

W pomoc dla obywateli Ukrainy włączyły się korporacje prawnicze, w tym poznańscy notariusze. Poświadczenie dokumentów, umowy i akty notarialne ważne są dla zabezpieczenia bytu uchodźców i dalej umożliwienia im pobytu w naszym kraju i możliwości podjęcia pracy.

Sytuacja jest dynamiczna, przepisy prawa szybko zmieniają się zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie. Przez pewien czas pomoc związana była ze zgodami dotyczących przyjazdu do Polski dzieci, dziś ważniejsze stają się kwestie dokonywania notarialnych odpisów ukraińskich dokumentów – informuje notariusz Olga Białczyk.

Często problemy uchodźców dotyczą także majątku pozostawionego na Ukrainie, np. rachunków bankowych czy kart płatniczych – dodaje notariusz Maciej Celichowski. Stąd konieczność sporządzania pełnomocnictw dla członków rodziny do odbioru karty kredytowej, zarządzania mieszkaniem czy przedsiębiorstwem.

Przy potwierdzaniu przez notariuszy podpisów pod dokumentami konieczny jest udział tłumacza przysięgłego. Notariusze pomagają w wyszukaniu odpowiedniego tłumacza, choć ci z uwagi na ogromne zapotrzebowanie są rozrywani. Dla Ukraińców ważne są także informacje o prawnych aspektach pobytu w Rzeczypospolitej i możliwościach podjęcia legalnej pracy z ubezpieczeniem.

Akty notarialne i poświadczenia dokumentów dla obywateli Ukrainy od wielu miesięcy są stałym elementem czynności w kancelariach notarialnych.

Zakładamy, że pomoc notariuszy będzie niezbędna przy poświadczaniu kopii dokumentów umożliwiających podjęcie pracy w Polsce, a także w kwestii opieki nad dziećmi. Ważne jest także zminimalizowanie formalności dotyczących pobytu na terytorium Polski czy kontynuowania pracy i nauki – informuje notariusz Olaf Peretiatkowicz, koordynujący pomoc prawną dla Ukraińców w Izbie Notarialnej w Poznaniu

Na stronie Izby znajduje się wykaz rejentów zaangażowanych w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy [www.rejent.poznan.pl], ale do kancelarii notarialnych kierowane są także osoby po poradach udzielanych przez adwokatów i radców w punktach pierwszej pomocy, m.in., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich czy hali Arena

Izba Notarialna w Poznaniu we współpracy z Izbami w Łodzi i Szczecinie organizuje szkolenia dotyczące czynności notarialnych z udziałem obywateli Ukrainy dotkniętych tragedią wojny w swojej Ojczyźnie. To ważne, z jednej strony w kontekście zmieniających się szybko przepisów, ale przede wszystkim dla zapewnienia jak największego komfortu ludziom, zmuszonym do opuszczenia swojego kraju, pozostawiających tam rodzinę i majątek.

Notariusze angażują się także w działania pomocowe związane z pobytem w Polsce obywateli Ukrainy, m.in. w formie rezygnacji z wynagrodzenia, a także preferencji terminów: dokonywania np. poświadczenia podpisów od razu i poza kolejnością.

Prowadzone są także zbiórki indywidualne wśród notariuszy, a także w ramach instytucjonalnych przez samorząd notarialny.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Znajdź notariusza

Wpisz imię, nazwisko, miasto lub nazwę ulicy:

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Notariusz najbliżej Ciebie