Informacja

Informujemy, że ze względu na udział pracowników w ceremonii pogrzebowej Prezesa Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, śp. Tadeusza Paetza, Biuro Rady Izby Notarialnej w Poznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. będzie nieczynne.

Komentarz (0) Odsłony: 156

Nasz Prezes Tadeusz Paetz odszedł - ostatnie pożegnanie 8 listopada o godz. 12:00

Z ogromnym żalem przekazuję tragiczną i wstrząsającą wiadomość, że w środę 31 października 2018 roku wieczorem zmarł notariusz Tadeusz Paetz - Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu od 1993 roku do 2012 roku i od 2015 roku aż do śmierci.

Nestor odrodzonego notariatu polskiego, uosabiający dziedzictwo i historię notariatu poznańskiego, wielce zasłużony dla środowiska notarialnego i dla samorządu zawodowego, otaczający wsparciem i opieką notariuszy Izby Notarialnej w Poznaniu.

Uroczysta Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w czwartek 8 listopada 2018 roku o godz. 12:00 w Poznaniu w Kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego przy ulicy Świętego Antoniego 50, po czym nastąpi odprowadzenie naszego Prezesa na miejsce wiecznego spoczynku na pobliskim Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Świętego Antoniego.

Not. dr Andrzej Rataj

Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu

Komentarz (0) Odsłony: 566

Wyniki egzaminu notarialnego 2018 - Komisja Nr 2

Komisja egzaminacyjna Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje WYNIKI egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2018 r. według kodów z pierwszego dnia.

Komentarz (0) Odsłony: 860

Wyniki egzaminu notarialnego 2018 - Komisja Nr 1

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje WYNIKI egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 wrzesnia 2018 r. według kodów z pierwszego dnia.

Komentarz (0) Odsłony: 2099

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 r.

WYNIKI

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, ze zm.).

Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu , należy dołączyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 

W przypadku, gdy kandydat zawarł porozumienie z notariuszem gotowym objąć nad nim patronat, niezbędne jest dołączenie stosownego oświadczenia tego notariusza ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w systemie etatowym, czy pozaetatowym.

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2019 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony najpóźniej 16 listopada 2018 r. (data wpływu).

Komentarz (0) Odsłony: 1124